STS Holding S.A. w dniu 31 sierpnia 2021 roku złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa STS jest największym legalnym bukmacherem w Polsce, który działa również na skalę międzynarodową i w oparciu o autorską technologię. Klienci wybierają Grupę STS z uwagi na nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz produktowe. Spółka oraz jej akcjonariusze rozważają pierwszą ofertę publiczną oraz rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. STS Holding – w przypadku debiutu – byłby jedynym przedstawicielem branży zakładów bukmacherskich na GPW.

Spółka i jej akcjonariusze nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ewentualnego IPO oraz struktury oferty. STS Holding poinformuje o następnych krokach około daty zatwierdzenia prospektu przez KNF (w przypadku jego zatwierdzenia), oraz po rozważeniu sytuacji rynkowej i innych czynników. Obecnie 100% akcji spółki należy do rodziny Juroszków.

Grupa STS STS SA oraz jej spółki zależne jest największą pod względem obrotów, na podstawie szacunków opartych na danych Ministerstwa Finansów, licencjonowaną grupą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Posiada również licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. 

Grupa STS – za sprawą licznych inwestycji w rozwój oferty produktowej, nowoczesnych technologii oraz nowych funkcjonalności dla użytkowników – w ostatnich latach zwiększyła wartość zawartych zakładów ponad dziesięciokrotnie. Wartość zawartych zakładów w 2020 roku wyniosła 3, 319 mld zł. Zarząd STS Holding szacuje, że obecnie Grupa STS posiada blisko połowę udziałów w polskim rynku bukmacherskim. Ok. 85% wartości zawartych zakładów pochodzi z kanałów online Grupy STS – aplikacji dedykowanej systemowi Android i iOS, strony internetowej oraz jej mobilnej wersji. Grupa posiada również nowoczesne punkty przyjmowania zakładów, które znajdują się w każdym większym mieście w Polsce – łącznie na terenie kraju jest ich ponad 400. Grupa STS zatrudnia przeszło 1500 osób.

W 2020 roku Grupa STS – mimo pandemii koronawirusa i wstrzymania większości rozgrywek sportowych na niemal dwa miesiące – zwiększyła wartość zawartych zakładów o ok. 8% do 3, 319 mld zł, co zdaniem Grupy świadczy o jej solidnych fundamentach i wysokich zdolnościach przystosowania się do zmian w zachowaniach konsumentów.

STS SA z Grupy STS to największa legalna firma bukmacherska w Polsce. Zagospodarowaliśmy blisko połowę rodzimego rynku, a od kilku lat działamy oraz rozwijamy się również poza granicami kraju. STS SA funkcjonuje od niemal 25 lat i po latach dynamicznego wzrostu w tym zwiększania skali działalności, zmianie modelu działania z retail na online oraz zabezpieczeniu wiodących rozwiązań technologicznych czy budowie własnego systemu bukmacherskiego nadszedł czas, by rozważyć kolejny ważny krok. Zdecydowaliśmy się złożyć prospekt w KNF, bo wierzymy, że grupa taka jak STS, o doskonałej pozycji rynkowej, z dużą rozpoznawalnością oraz silnym zespołem menadżerskim będzie atrakcyjna dla inwestorów polskich oraz zagranicznych. Tym bardziej, że warszawski parkiet nie posiada w portfolio emitenta z sektora iGaming. Finalną decyzję o debiucie na GPW podejmiemy po zatwierdzeniu prospektu i analizie pozostałych czynników mówi Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding oraz STS SA.

Grupa STS od wielu lat nieprzerwanie wdraża strategię „mobile-first” w oparciu o autorski system bukmacherski. Stale rozwija własną platformę technologiczną, aby sprostać potrzebom klientów i wyznaczać rynkowe trendy. Inwestycje Grupy STS w portfolio produktowe i rozwiązania technologiczne wyniosły w latach 2018-2020 kilkadziesiąt milionów zł. Ponadto w 2020 roku STS SA przejęła kontrolę nad czeską spółką technologiczną Betsys, w której posiada 74% akcji. Betsys jest głównym dostawcą rozwiązań IT dla bukmachera w Polsce, zarówno na potrzeby kanałów online oraz retail. Łącznie w Betsys i bezpośrednio w STS ponad stu specjalistów od technologii dba o rozwój autorskiego systemu bukmacherskiego.

Grupa STS, dzięki umowom na prawa medialne, w STS TV udostępnia transmisje blisko 5 tysięcy wydarzeń sportowych każdego miesiąca. Ponadto bukmacher jako pierwszy w Polsce wprowadził ofertę na rozgrywki esportowe. Od 2017 roku działa również szybki system wypłat STSpay, współpracujący z największymi bankami w kraju – m.in. PKO BP, Pekao, mBank, ING, BZ WBK, Alior oraz Millennium. 

Grupa STS w lutym 2019 roku rozpoczęła działalność na rynkach europejskich. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. STS SA jest pierwszym polskim bukmacherem, który rozpoczął działalność zagraniczną. 

Grupa STS aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym podmiotem na rodzimym rynku sponsoringu. Grupa STS jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej, z którą współpracuje nieprzerwanie od 2014 roku. STS SA jest także sponsorem strategicznym Lecha Poznań, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok a także oficjalnym bukmacherem Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika Łęczna, Zagłębia Lubin, Polskiej Ligi Siatkówki czy innych klubów i związków sportowych. Grupa STS angażuje się także we wspieranie esportu.

O STS

Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. 

Firma nieprzerwanie inwestuje w rozwój nowoczesnych i innowacyjnych technologii, dzięki którym zdystansowała krajowych konkurentów. STS udostępnia usługi online nie tylko za pośrednictwem strony internetowej, ale również jej mobilnej wersji, jak i aplikacjom dedykowanym systemom Android i iOS. Firma cały czas rozwija ofertę, udostępniając m.in. kolejne zakłady na żywo oraz umacniając wiodącą pozycję w dziedzinie esportu. Bukmacher stworzył też własny system wypłat – STSpay – pozwalający na szybkie przelewy przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. STS jest również właścicielem systemu bukmacherskiego Betsys, z którego korzysta.

Za sprawą efektywnego i całodobowego systemu Customer Service, STS jest w stanie odpowiadać na rosnące zapotrzebowania klientów. Firma oferuje ponadto możliwość oglądania transmisji wydarzeń sportowych na żywo w internecie, za pośrednictwem STS TV. Usługa jest dostępna także użytkownikom urządzeń mobilnych. Każdego miesiąca firma udostępnia transmisje blisko 5000 wydarzeń sportowych, w tym m.in. piłki nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów. 

Bukmacher aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym podmiotem na rodzimym rynku sponsoringu. Firma jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej, sponsorem strategicznym Lecha Poznań, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok a także oficjalnym bukmacherem Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika Łęczna, Zagłębia Lubin, Polskiej Ligi Siatkówki czy innych klubów i związków sportowych. STS angażuje się także we wspieranie esportu.

Firma powstała w 1997 roku. Spółka posiada nowoczesne punkty przyjmowania zakładów, które znajdują się w każdym większym mieście w Polsce – łącznie na terenie kraju jest ich ponad 400. STS zatrudnia przeszło 1500 osób.

Więcej informacji

Łukasz Borkowski
Head of Corporate Communications
e-mail: [email protected]
tel.: +48 519-871-423

Nota prawna

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki STS Holding S.A. (nazwa w trakcie rejestracji przez sąd w związku ze zmianą dotychczasowej nazwy z Vartomil Investments S.A.) („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., będzie, w przypadku jego zatwierdzenia, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, jej grupie i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Niniejszy materiał nie stanowi reklamy lub rekomendacji lub innych informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii. Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera oraz nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, jak również zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii bądź jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie były oraz nie będą zarejestrowane zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub w przypadku skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie będzie przeprowadzana żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki a Spółka nie zamierza przeprowadzać żadnej rejestracji zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

W Wielkiej Brytanii niniejszy dokument może być dystrybuowany wyłącznie do osób będących inwestorami kwalifikowanymi („inwestorzy kwalifikowani”) w znaczeniu odpowiednich przepisów prawa angielskiego, które ponadto (i) posiadają zawodowe doświadczenie w kwestiach inwestycyjnych, o których mowa w art. 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 roku, wydanego na podstawie angielskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 r. ze zm. (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended) („Zarządzenie”) lub (ii) podlegają postanowieniom art. 49(2)(a)–(d) Zarządzenia lub (iii) którym można taki dokument lub materiały przekazać zgodnie z prawem (każda z tych osób nazywana jest „właściwą osobą”). Papiery wartościowe będą dostępne w Wielkiej Brytanii wyłącznie właściwym osobom, a wszelkie zaproszenia do nabycia, oferty lub umowy nabycia lub innego pozyskania takich papierów wartościowych będą kierowane lub zawierane wyłącznie z właściwymi osobami. Każda osoba w Wielkiej Brytanii, która nie jest właściwą osobą, nie jest uprawniona do działania na podstawie ani polegania na niniejszym dokumencie ani na jego treści.

Stwierdzenia zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą być identyfikowane przez użycie wyrażeń „może”, „będzie”, „powinien”, „ma na celu”, „planuje”, „oczekuje”, „spodziewa się”, „szacuje”, „wyraża przekonanie”, „zamierza”, „projektuje”, „ma cel”, zaprzeczeń tych wyrażeń oraz innych odmian tych wyrażeń bądź zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą zawierać w sobie znane bądź nieznane ryzyka, czynniki niepewności oraz inne czynniki, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki bądź jej branży, poziom aktywności, wyniki bądź osiągnięcia mogą się istotnie różnić od wyników, poziomu aktywności, wyników bądź osiągnięć wyrażonych bądź dorozumianych na podstawie takich stwierdzeń dotyczących przyszłości. Spółka nie ma obowiązku ani nie zaciąga publicznego zobowiązania w zakresie aktualizacji bądź przeglądu jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być wyrażone w niniejszym dokumencie, zarówno w wyniku nowych informacji, zdarzeń przyszłych jak i z innych powodów.