STS Holding

Odpowiedzialność

Grupa kapitałowa
  Odpowiedzialność STS Holding SA

  Społeczna odpowiedzialność

  Działalność Grupy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu obejmuje szeroko pojęty sponsoring oraz działalność charytatywną na rzecz interesariuszy zewnętrznych (klienci, partnerzy, organizacje pozarządowe, itp.) i interesariuszy wewnętrznych (pracownicy).

  Reprezentacja Polski i STS Holding SA

  Grupa jest jednym z największych sponsorów aktywnie wspierających polski sport. STS S.A. jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej, sponsorem strategicznym Lecha Poznań, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok a także oficjalnym bukmacherem Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika Łęczna, Zagłębia Lubin, Polskiej Ligi Siatkówki czy innych klubów i związków sportowych. Grupa angażuje się także we wspieranie eSportu.

  Działania grupy

  • icon-1

   Sponsorowanie polskiego sportu

   Grupa wspiera polski sport od 2013 r. Od tego czasu STS S.A. przeznaczyła ok. 50 mln PLN na działalność związaną ze sponsorowaniem polskiego sportu. W kolejnych latach kwota ta powinna znacząco wzrosnąć. Grupa współpracuje nie tylko z klubami oraz związkami sportowymi, lecz również ze stowarzyszeniami kibiców i lokalnymi inicjatywami sportowymi, takimi jak GKS Urania i Ruch Radzionków. Strategia Grupy w tym obszarze jest ściśle powiązana ze wspieraniem wspólnoty sportowej w wielu rejonach kraju.

  • icon-2

   Inicjatywy lokalne i międzynarodowe

   Grupa prowadzi swoją działalność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu za pośrednictwem fundacji Sport Twoją Szansą, której celem statutowym jest podejmowanie działań wspierających rozwój polskiego sportu. Utworzona z inicjatywy STS S.A. fundacja wspiera utalentowanych sportowców poprzez udzielanie im pomocy materialnej i wsparcia merytorycznego. Fundacja pomaga młodym sportowcom w uzyskaniu dostępu do odpowiedniego dla ich kariery zaplecza treningowego oraz wspiera ich udział w zawodach na poziomie krajowym i międzynarodowym. Fundacja została utworzona w 2014 r. i od tego czasu podjęła kilkadziesiąt inicjatyw sportowych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

  • icon-3

   Współpraca z organizacjami charytatywnymi

   Grupa regularnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi takimi jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, największa polska organizacja charytatywna, czy Olimpiady Specjalne, i od wielu lat ok. połowa pracowników Grupy jest zaangażowana w działalność Szlachetnej Paczki, jednego z największych i najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce.

  • icon-4

   Pracodawca pierwszego wyboru

   Grupa jest aktywnie zaangażowana w budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy wśród potencjalnych, nowych i obecnych pracowników. Spółka angażuje się w kilkanaście projektów promujących Grupę jako pracodawcę pierwszego wyboru. W badaniu zadowolenia pracowników przeprowadzonym w styczniu 2021 r. STS S.A. uzyskała wskaźnik NPS (wskaźnik rekomendacji netto) wskazujący ilu respondentów poleciłoby ją innym osobom) na bardzo wysokim poziomie tj. 60.

  • icon-5

   Rozwój pracowników

   Grupa prowadzi szereg programów przeznaczonych dla pracowników na różnych etapach kariery. Należą do nich: Cykl Szkoleń Wewnętrznych (prowadzonych przez pracowników specjalizujących się w różnych tematach i obszarach – szkolenia te są otwarte dla wszystkich pracowników), Program “Buddy” (w ramach którego nowi pracownicy są przydzielani do doświadczonych kolegów, którzy pomagają im odnaleźć się w pierwszych dniach pracy) oraz Program Młody Menedżer (przeznaczony dla pracowników, którzy po raz pierwszy awansowali na stanowisko kierownicze). Dział Kadr udziela osobom objętym programem Młody Menedżer informacji z zakresu prawa pracy, procedur wewnętrznych dotyczących zarządzania ludźmi oraz miękkich umiejętności interpersonalnych, aby mogli lepiej zaadaptować się w nowej roli. Odbywa się również

   Dzień Szefa – szkolenie menedżerskie (przeznaczone dla kadry kierowniczej, poruszające aspekty zarządzania zespołem, umiejętności nadzorczych i współdziałania w zespole w celu skutecznego przywództwa).

   Dział Kadr oraz Dyrektor ds. Zaangażowania i Komunikacji prowadzą co roku kilkanaście działań przeznaczonych dla pracowników. Ponadto Grupa przeznacza w budżecie ok. 0,5 mln PLN na szkolenia i kursy dla członków swojego zespołu.

  • icon-6

   Odpowiedzialna Gra

   Grupa podejmuje działania w obszarze Odpowiedzialnej Gry („OG”). Grupa stworzyła specjalny zespół na potrzeby wszystkich działań związanych z OG. Grupa przygotowała zasady i procedury OG przeznaczone na rynek polski i rynki zagraniczne. Grupa koncentruje się na promowaniu odpowiedzialnej i bezpiecznej gry. Przykładowo, Grupa przygotowała specjalną stronę internetową, na której nowi gracze mogą znaleźć informacje o bezpiecznym korzystaniu z oferty Grupy. Ponadto strona sts[.]pl zawiera dział poświęcony wyłącznie OG, w którym gracze znajdą potrzebne im informacje i mogą przeprowadzić test samooceny, z którego dowiedzą się, czy mają kontrolę nad uprawianiem hazardu.

  • icon-7

   Kwestie środowiskowe

   Zdaniem Grupy kwestie środowiskowe nie wywarły istotnego znaczenia na działalność i sytuację finansową Grupy. Grupa prowadzi działalność usługową i świadczy około 80,3% usług w zakresie przychodów grupy kapitałowej STS S.A. w 2020 r. za pośrednictwem kanałów internetowych.

  • icon-8

   Rozwiązania proekologiczne

   Grupa koncentruje się na wdrażaniu rozwiązań proekologicznych w swoich punktach bukmacherskich i biurach. W trakcie remontów wymieniono oświetlenie na energooszczędne. Biura w Katowicach, Warszawie, Pradze i na Malcie korzystają z żarówek opartych na diodach elektroluminescencyjnych (LED). Około 40% punktów bukmacherskich także korzysta z tego źródła światła. Ponadto energia elektryczna zużywana w 80% punktów bukmacherskich pochodzi wyłącznie ze źródeł odnawialnych. W najbliższej przyszłości planowana jest instalacja paneli fotowoltaicznych w siedzibie Grupy, co pozwoli na dalsze zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całości zużywanej energii.

   Grupa podjęła również działania mające na celu zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Zmieniono dostawcę wody pitnej w biurach STS S.A. i zastąpiono plastikowe butelki ekologicznymi dystrybutorami wody kranowej. W związku z cyfryzacją punktów bukmacherskich oferta Grupy coraz częściej prezentowana jest w formie elektronicznej (tablety i mobilne wyświetlacze), co znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na papier. Trwająca transformacja punktów bukmacherskich przyniesie kolejne korzyści w tym obszarze.

   Grupa uważa, że ze względu na charakter prowadzonej działalności nie występują kwestie środowiskowe, które mają istotne znaczenie dla jej działalności, sytuacji finansowej oraz wykorzystania rzeczowych aktywów trwałych.

  Odpowiedzialność STS Holding SA

  Odpowiedzialna gra

  Grupa podejmuje działania w obszarze Odpowiedzialnej Gry („OG”). Grupa stworzyła specjalny zespół na potrzeby wszystkich działań związanych z OG. Grupa przygotowała zasady i procedury OG przeznaczone na rynek polski i rynki zagraniczne. Grupa koncentruje się na promowaniu odpowiedzialnej i bezpiecznej gry.

  Odpowiedzialność STS Holding SA

  Przykładowo, Grupa przygotowała specjalną stronę internetową, na której nowi gracze mogą znaleźć informacje o bezpiecznym korzystaniu z oferty Grupy. Ponadto strony zawierają dział poświęcony wyłącznie OG, w którym gracze znajdą potrzebne im informacje i mogą przeprowadzić test samooceny, z którego dowiedzą się, czy mają kontrolę nad uprawianiem hazardu.

  Fundacja STS Holding SA

  Fundacja Sport Twoją Szansą, została założona z inicjatywy Grupy STS i prowadzi działania na rzecz rozwoju polskiego sportu. Wspiera talenty sportowe, zapewniając im pomoc materialną oraz merytoryczną.

  Fundacja stawia sobie za cel wspomaganie różnego rodzaju inicjatywy związanych z rozwojem polskiego sportu. Swoje wsparcie kieruje zarówno do osób indywidualnych, jak i prawnych bez względu na to, czy aktywność sportowa ma charakter rekreacyjny, amatorski czy zawodowy.

  Ponadto Fundacja pomaga sportowcom, którzy z różnych przyczyn losowych albo finansowych nie są w stanie wziąć udziału w zawodach o randze krajowej i międzynarodowej. Fundacja chce również działać na rzecz promowania polskiego sportu poza granicami Polski.

  This site is registered on wpml.org as a development site.