O Spółce

Władze Grupy

STS Holding SA
  Mateusz Juroszek STS Holding SA
  Marcin Walczysko STS Holding SA
  Marcin Walczysko Członek zarządu
  Zdzislaw Kostrubala STS Holding SA
  Zdzisław Kostrubała Członek zarządu

  Mateusz Juroszek

  Prezes zarządu

  Mateusz Juroszek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Strategicznego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył studia na kierunku zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie strategiczne, uzyskując tytuł magistra. Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu STS SA. Mateusz Juroszek od 2011 do 2019 roku pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu ATAL S.A. Od 2017 r. pełni funkcję Członka Zarządu Betsys Poland sp. z o.o., a także jest Członkiem Zarządu Betsys s.r.o. Od 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu STS.BET Limited, a od 2015 r. jest także Prezesem Zarządu STS Gaming Group Limited. Od 2015 r. do 2021 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Juroszek Investments sp. z o.o. Od 2013 r. jest Wiceprezesem Zarządu Betplay Capital sp. z o.o. Od 2013 r. jest także Prezesem Zarządu MJ Investments sp. z o.o. W latach 2006-2011 był Członkiem Rady Nadzorczej ATAL S.A., w latach 2011-2019 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od 2019 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki. Od 2014 r. pełni funkcję Członka Zarządu Fundacji Sport Twoją Szansą. Od 2015 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki ZJ-Invest sp. z o.o., a także jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich. Od 2015 r. do 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ATAL Construction sp. z o.o. W latach 2016-2019 był Członkiem Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Likwidacji Szarej Strefy Zakładów Wzajemnych w Polsce „Graj Legalnie”. Od 2017 r. do 2020 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ATAL Services sp. z o.o. Od 2018 r. pełni funkcję wspólnika reprezentującego spółkę Juroszek Apartments sp. j., a od 2019 r. sprawuje taką samą funkcję w Juroszek Catch Me sp. j. Więcej
  Marcin Walczysko STS Holding SA
  Zdzislaw Kostrubala STS Holding SA
  Zdzisław Kostrubała Członek zarządu
  Mateusz Juroszek STS Holding SA
  Mateusz Juroszek Prezes zarządu

  Marcin Walczysko

  Członek zarządu

  Marcin Walczysko jest Członkiem Zarządu STS S.A. od 2012 r., a od 2010 r. pełni w niej funkcję Dyrektora Operacyjnego.  W latach 2004-2006 pracował jako Bukmacher w Profesjonal sp. z o.o. W latach 2006-2007 pełnił funkcję eGaming Country Managera w Fortuna Group w Pradze. W roku 2007 pracował w Oracle jako Sales Representative.  W latach 2002-2004 Marcin Walczysko studiował systemy informatyczne i telekomunikacyjne w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, uzyskując tytuł inżyniera. W latach 2004-2006 odbył studia magisterskie z Informatyki w zarządzaniu i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 2007 r. do 2010 r. pełnił funkcję Menedżera ds. Marketingu w Fortuna Zakłady Bukmacherskie sp. z o.o. W latach 2016-2019 był Członkiem Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Likwidacji Szarej Strefy Zakładów Wzajemnych w Polsce – „Graj Legalnie”. Od 2017 jest Członkiem Rady Fundacji Sport Twoją Szansą. Od 2021 r. pełni funkcję Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich. Więcej
  Zdzislaw Kostrubala STS Holding SA
  Mateusz Juroszek STS Holding SA
  Mateusz Juroszek Prezes zarządu
  Marcin Walczysko STS Holding SA
  Marcin Walczysko Członek zarządu

  Zdzisław Kostrubała

  Członek zarządu

  Od 2019 r. Zdzisław Kostrubała jest Członkiem Zarządu w spółce STS S.A., a także kieruje jej Działem Prawnym i Compliance. W latach 1997-1998 był Managerem w spółce Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne sp. z o.o. (obecnie STS S.A.), a w latach 1999-2003 pełnił tam funkcję Kierownika Działu Kontroli Wewnętrznej. Od 2004 r. do 2008 r. był Dyrektorem odpowiedzialnym za Dział Kontroli (Controlling) oraz zespół menedżerów regionalnych w spółce Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne sp. z o.o. Od 2009 r. do 2010 r. pełnił w spółce Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne sp. z o.o. funkcję Prezesa Zarządu, a w latach 2010-2019 zajmował w niej stanowisko Doradcy Zarządu i Dyrektora. Od 2020 r. pełni funkcję prokurenta samoistnego w MJ Investments sp. z o.o. oraz Betplay Capital sp. z o.o. Od 2017 jest Członkiem Rady Fundacji Sport Twoją Szansą. W latach 2015-2021 pełnił funkcję Członka Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich, a od 2021 r. jest tam Członkiem Zarządu. W latach 2016-2019 był Członkiem Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Likwidacji Szarej Strefy Zakładów Wzajemnych w Polsce – „Graj Legalnie”. Od 2017 r. jest pełnomocnikiem STS Gaming Group Limited, a od 2019 r. pełni tę funkcję także w STS.BET Limited. W latach 1992-1997 Zdzisław Kostrubała studiował Górnictwo i Geologię na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, specjalizując się w Organizacji i Ekonomice Górnictwa i uzyskując tytuł magistra. W 1996 r. studiował w Technische Fachhochschule “Georg Agricola” für Rohstoff, Energie und Umwelt zu Bochum w ramach programu wymiany studentów DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). W latach 2017-2018 studiował Prawo Gospodarcze i Handlowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w ramach studiów podyplomowych. Więcej
  Maciej Fijak STS Holding SA
  Zbigniew Juroszek STS Holding SA
  Zbigniew Juroszek Członek Rady Nadzorczej
  Milena Olszewska STS Holding SA
  Milena Olszewska-Miszuris Członek Rady Nadzorczej
  Elżbieta Spyra STS Holding SA
  Elżbieta Spyra Członek Rady Nadzorczej

  Maciej Fijak

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  W latach 1996-1997 Maciej Fijak pracował jako Inspektor Bankowy w Polskim Banku Inwestycyjnym Oddział w Bielsku-Białej. Od 1997 r. do 2004 r. pełnił funkcję Doradcy Kredytowego i Doradcy Klienta Korporacyjnego w Kredyt Bank S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Od 2004 r. do 2008 r. był Starszym Doradcą Klienta Korporacyjnego w ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Bielsku-Białej. W latach 2008-2009 pracował jako Doradca Klienta ds. Dużych Przedsiębiorstw w BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny w Bielsku-Białej. W latach 2010-2012 był Wicedyrektorem ds. Kapitałowo-Finansowych w ATAL S.A., a w latach 2012-2017 był tam prokurentem samoistnym ds. finansowych. Od 2011 r. do 2015 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w ATAL-Wysoka sp. z o.o. Od 2017 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Biuro Obsługi Biznesu Maciej Fijak. W latach 1991-1996 r. Maciej Fijak odbył studia geograficzne na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra. W latach 1994-1998 odbył studia licencjackie z Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2008-2009 odbył roczny kurs rachunkowości dla samodzielnych księgowych prowadzonego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. W latach 2008-2010, w trakcie pracy w bankowości, odbył m.in. szkolenia dotyczące oceny ryzyka finansowania przedsiębiorstwa, aktywnej sprzedaży, prawa dewizowego, wyceny nieruchomości pod kątem oceny ryzyka kredytowego i prawnych aspektów zabezpieczenia spłaty kredytu Więcej
  Zbigniew Juroszek STS Holding SA
  Milena Olszewska STS Holding SA
  Milena Olszewska-Miszuris Członek Rady Nadzorczej
  Elżbieta Spyra STS Holding SA
  Elżbieta Spyra Członek Rady Nadzorczej
  Krzysztof Krawczyk STS Holding SA
  Krzysztof Krawczyk Członek Rady Nadzorczej

  Zbigniew Juroszek

  Członek Rady Nadzorczej

  Zbigniew Juroszek jest przedsiębiorcą z ponad 30-letnim doświadczeniem, założycielem i głównym akcjonariuszem ATAL S.A. Jest również współwłaścicielem Spółki, wraz z Prezesem Zarządu Mateuszem Juroszkiem. Na początku swojej kariery Zbigniew Juroszek związany był z branżą odzieżowo-tekstylną. Kierowana przez niego ATAL S.A. była dostawcą materiałów dla najbardziej znanych polskich producentów odzieży. Pierwsze inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych zostały zrealizowane w drugiej połowie lat 90. Z biegiem czasu Zbigniew Juroszek rozpoczął budowę inwestycji mieszkaniowych we Wrocławiu, a w następnych latach osiedla firmy pojawiły się w pozostałych największych polskich miastach. Pełni funkcję prezesa zarządu ATAL S.A. Jest obecny na liście 100 najbogatszych Polaków przygotowanej przez Forbes. Od 2002 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w STS S.A. (poprzednio Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne sp. z o.o.). Od 2013 r. jest Prezesem Zarządu spółki Betplay Capital sp. z o.o., a od 2014 r. pełni tę funkcję także w spółce Juroszek Investments sp. z o.o. Od 1990 r. jest Prezesem Zarządu spółki ATAL S.A. (wcześniej: ATAL sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo ATAL Zbigniew Juroszek), jest także związany z innymi spółkami z grupy ATAL. Od 2007 r. jest wspólnikiem reprezentującym spółkę Metan Energy P. Basista sp. j. Od 2014 r. do 2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Fundacji Sport Twoją Szansą. Od 2021 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Granit S.A. W latach 1990-1992 uczył się w Zespole Szkół Zawodowych w Mysłowicach, gdzie uzyskał tytuł technika ekonomisty. Więcej
  Milena Olszewska STS Holding SA
  Elżbieta Spyra STS Holding SA
  Elżbieta Spyra Członek Rady Nadzorczej
  Krzysztof Krawczyk STS Holding SA
  Krzysztof Krawczyk Członek Rady Nadzorczej
  Maciej Fijak STS Holding SA
  Maciej Fijak Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Milena Olszewska-Miszuris

  Członek Rady Nadzorczej

  Milena Olszewska-Miszuris to praktyk wycen oraz analizy finansowej i niefinansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Posiada trzy prestiżowe międzynarodowe tytuły: CFA (Chartered Financial Analyst), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz FSA Credential (Fundamentals of Sustainability Accounting) wydawany przez Value Reporting Foundation (poprzednio SASB, Sustainability Accounting Standards Board). W latach 2000-2005 studiowała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i uzyskała tytuł magistra Metod Ilościowych i Systemów Informacyjnych, a także tytuł magistra Finansów i Bankowości ze specjalizacją Bankowość inwestycyjna. Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą (WM Advisory Sp. z o.o.), wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem finansowym i niefinansowym, wyceną, relacjami inwestorskimi oraz prowadzącą szkolenia. Zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie S.A. oraz w radzie nadzorczej i komitecie audytu R22 S.A. Wcześniej zasiadała w radzie nadzorczej Ten Square Games, była członkinią komitetu audytu i przewodniczącą komitetu nominacji i wynagrodzeń. Pełniła rolę Wiceprezesa Stowarzyszenia CFA Society Poland, a obecnie jest członkinią Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie – w tej ostatniej pełni także funkcję eksperta w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska. Jest także inicjatorką i Co-Chair 30% Club Poland – kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie liczby kobiet we władzach spółek. Przez dekadę była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Pracowała w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. (CDM Pekao S.A.), KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce i ING Securities S.A. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w Polsce, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i najlepszy analityk spółek detalicznych). Więcej
  Elżbieta Spyra STS Holding SA
  Krzysztof Krawczyk STS Holding SA
  Krzysztof Krawczyk Członek Rady Nadzorczej
  Maciej Fijak STS Holding SA
  Maciej Fijak Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Zbigniew Juroszek STS Holding SA
  Zbigniew Juroszek Członek Rady Nadzorczej

  Elżbieta Spyra

  Członek Rady Nadzorczej

  Posiada ponad 13 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej i korporacyjnej podmiotów gospodarczych z kapitałem polskim i zagranicznym, a także spółek publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła w ramach praktyk zagranicznych oraz w pracy w kancelariach prawnych. W ostatnich latach związana ze spółkami notowanymi na GPW z branży przemysłowej, deweloperskiej oraz bukmacherskiej. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz certyfikat Compliance Officer. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2022 r. związana z Grupą American Heart of Poland.  Więcej
  Krzysztof Krawczyk STS Holding SA
  Maciej Fijak STS Holding SA
  Maciej Fijak Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Zbigniew Juroszek STS Holding SA
  Zbigniew Juroszek Członek Rady Nadzorczej
  Milena Olszewska STS Holding SA
  Milena Olszewska-Miszuris Członek Rady Nadzorczej

  Krzysztof Krawczyk

  Członek Rady Nadzorczej

  Krzysztof Krawczyk zarządza warszawskim biurem CVC Capital Partners, jednego z wiodących światowych funduszy z sektora Private Equity. Krzysztof Krawczyk ma ponad 20-letnie doświadczenie w Private Equity na rynku Europy Środkowej i Wschodniej. Zasiadał w organach wielu spółek z sektorów takich jak telekomunikacja, media, produkcja, logistyka, opieka zdrowotna, zarówno prywatnych, jak i notowanych na giełdzie. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej m.in. w Marmite S.A. i spółkach z grupy Wirtualna Polska. Przed dołączeniem do CVC, Krzysztof był Partnerem Zarządzającym w Innova Capital, funduszu Private Equity inwestującym w segmencie średnich przedsiębiorstw. W latach 1996-1997 pracował jako analityk w Daiwa Institue of Research, a w latach 1998-2000 był starszym analitykiem inwestycyjnym w Pioneer Investment Poland. Od 2020 r. jest Członkiem Rady Dyrektorów AR Packaging Group AB, Członkiem Rady Nadzorczej Genomtec S.A. i Członkiem Rady Fundacji „Dobra Energia – Fundacja PKP Energetyka”. Jest również członkiem Rady Nadzorczej PKP Energetyka S.A. oraz Żabka Polska sp. z o.o. Krzysztof Krawczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył z wyróżnieniem z tytułem magistra na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto ukończył również Program Menedżerski na Harvard Business School w Bostonie. Więcej
  Milena Olszewska STS Holding SA
  Zbigniew Juroszek STS Holding SA
  Zbigniew Juroszek Członek Komitetu Audytu
  Elżbieta Spyra STS Holding SA
  Elżbieta Spyra Członek Komitetu Audytu

  Milena Olszewska-Miszuris

  Przewodnicząca Komitetu Audytu

  Milena Olszewska-Miszuris to praktyk wycen oraz analizy finansowej i niefinansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Posiada trzy prestiżowe międzynarodowe tytuły: CFA (Chartered Financial Analyst), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz FSA Credential (Fundamentals of Sustainability Accounting) wydawany przez Value Reporting Foundation (poprzednio SASB, Sustainability Accounting Standards Board). W latach 2000-2005 studiowała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i uzyskała tytuł magistra Metod Ilościowych i Systemów Informacyjnych, a także tytuł magistra Finansów i Bankowości ze specjalizacją Bankowość inwestycyjna. Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą (WM Advisory Sp. z o.o.), wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem finansowym i niefinansowym, wyceną, relacjami inwestorskimi oraz prowadzącą szkolenia. Zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie S.A. oraz w radzie nadzorczej i komitecie audytu R22 S.A. Wcześniej zasiadała w radzie nadzorczej Ten Square Games, była członkinią komitetu audytu i przewodniczącą komitetu nominacji i wynagrodzeń. Pełniła rolę Wiceprezesa Stowarzyszenia CFA Society Poland, a obecnie jest członkinią Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie – w tej ostatniej pełni także funkcję eksperta w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska. Jest także inicjatorką i Co-Chair 30% Club Poland – kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie liczby kobiet we władzach spółek. Przez dekadę była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Pracowała w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. (CDM Pekao S.A.), KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce i ING Securities S.A. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w Polsce, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i najlepszy analityk spółek detalicznych). Więcej
  Zbigniew Juroszek STS Holding SA
  Elżbieta Spyra STS Holding SA
  Elżbieta Spyra Członek Komitetu Audytu
  Milena Olszewska STS Holding SA
  Milena Olszewska-Miszuris Przewodnicząca Komitetu Audytu

  Zbigniew Juroszek

  Członek Komitetu Audytu

  Zbigniew Juroszek jest przedsiębiorcą z ponad 30-letnim doświadczeniem, założycielem i głównym akcjonariuszem ATAL S.A. Jest również współwłaścicielem Spółki, wraz z Prezesem Zarządu Mateuszem Juroszkiem. Na początku swojej kariery Zbigniew Juroszek związany był z branżą odzieżowo-tekstylną. Kierowana przez niego ATAL S.A. była dostawcą materiałów dla najbardziej znanych polskich producentów odzieży. Pierwsze inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych zostały zrealizowane w drugiej połowie lat 90. Z biegiem czasu Zbigniew Juroszek rozpoczął budowę inwestycji mieszkaniowych we Wrocławiu, a w następnych latach osiedla firmy pojawiły się w pozostałych największych polskich miastach. Pełni funkcję prezesa zarządu ATAL S.A. Jest obecny na liście 100 najbogatszych Polaków przygotowanej przez Forbes. Od 2002 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w STS S.A. (poprzednio Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne sp. z o.o.). Od 2013 r. jest Prezesem Zarządu spółki Betplay Capital sp. z o.o., a od 2014 r. pełni tę funkcję także w spółce Juroszek Investments sp. z o.o. Od 1990 r. jest Prezesem Zarządu spółki ATAL S.A. (wcześniej: ATAL sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo ATAL Zbigniew Juroszek), jest także związany z innymi spółkami z grupy ATAL. Od 2007 r. jest wspólnikiem reprezentującym spółkę Metan Energy P. Basista sp. j. Od 2014 r. do 2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Fundacji Sport Twoją Szansą. Od 2021 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Granit S.A. W latach 1990-1992 uczył się w Zespole Szkół Zawodowych w Mysłowicach, gdzie uzyskał tytuł technika ekonomisty. Więcej
  Elżbieta Spyra STS Holding SA
  Milena Olszewska STS Holding SA
  Milena Olszewska-Miszuris Przewodnicząca Komitetu Audytu
  Zbigniew Juroszek STS Holding SA
  Zbigniew Juroszek Członek Komitetu Audytu

  Elżbieta Spyra

  Członek Komitetu Audytu

  Posiada ponad 13 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej i korporacyjnej podmiotów gospodarczych z kapitałem polskim i zagranicznym, a także spółek publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła w ramach praktyk zagranicznych oraz w pracy w kancelariach prawnych. W ostatnich latach związana ze spółkami notowanymi na GPW z branży przemysłowej, deweloperskiej oraz bukmacherskiej. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz certyfikat Compliance Officer. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2022 r. związana z Grupą American Heart of Poland.  Więcej
  Mateusz Juroszek STS Holding SA
  Marcin Walczysko STS Holding SA
  Marcin Walczysko Członek zarządu
  Zdzislaw Kostrubala STS Holding SA
  Zdzisław Kostrubała Członek zarządu

  Marcin Walczysko STS Holding SA
  Zdzislaw Kostrubala STS Holding SA
  Zdzisław Kostrubała Członek zarządu
  Mateusz Juroszek STS Holding SA
  Mateusz Juroszek Prezes zarządu

  Zdzislaw Kostrubala STS Holding SA
  Mateusz Juroszek STS Holding SA
  Mateusz Juroszek Prezes zarządu
  Marcin Walczysko STS Holding SA
  Marcin Walczysko Członek zarządu

  Pozostali członkowie grupy

  Dawid Prysak

  CFO

  Łukasz Borkowski

  Head of Corporate Communications & Investor Relations

  Michał Miler

  Chief Product Officer

  Wojciech Sznapka

  CTO of STS

  Jiri Najman

  COO of Betsys

  Łukasz Świerk

  Head of Operations

  Alicja Kubica4

  Alicja Kubica

  Head of Controlling

  marta czarnota3

  Marta Czarnota

  Head of Legal & Compliance

  678

  Jarosław Walaszek

  Chief Digital Officer

  678

  Jarosław Walaszek

  Chief Digital Officer

  Paweł Rabantek

  Chief Marketing Officer

  Piotr Cerlak

  Head of Sportsbook

  This site is registered on wpml.org as a development site.