Grupa STS („Grupa”), grupa kapitałowa na czele której stoi STS Holding S.A. („STS Holding”, „Spółka”), największy bukmacher w Polsce1 działający w oparciu o autorską technologię, ogłasza, że opublikowała prospekt i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną („Oferta”).

Cena Maksymalna w Ofercie została ustalona na 26zł za akcję.

W ramach Oferty inwestorzy będą mogli objąć łącznie do 46 874 998 istniejących akcji. Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych odbędzie się w dniach 24 listopada – 2 grudnia 2021 roku. Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 25 listopada – 1 grudnia 2021 roku.

Grupa jest największym pod względem obrotów bukmacherem w Polsce1, który działa również na skalę międzynarodową dzięki licencjom w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Produkty oferowane przez Grupę obejmują zakłady sportowe, zakłady na sporty wirtualne, kasyno internetowe (poza Polską), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esport’owych.

Polski rynek bukmacherski dynamicznie się rozwija, a posiadając 46% udziałów w sektorze, jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego, szybszego niż rynek wzrostu. Zgodnie z danymi H2 GC do 2025 roku wartość sektora zakładów wzajemnych w Polsce wyrażona w GGR1 wzrośnie do 3,99 mld zł, podczas gdy na koniec 2020 roku było to 1,88 mld zł mówi Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding.

Po pierwszych trzech kwartałach tego roku osiągnęliśmy już wyższy wynik EBITDA niż w całym 2020 czy 2019 roku. Wyniki świadczą o naszych wyjątkowych przewagach konkurencyjnych na tym rynku. Dzięki naszemu know-how i specjalistycznej wiedzy, nie tylko generujemy silny wzrost wartości zawartych zakładów, ale także rentowności. Ponadto stale inwestujemy w rozwój technologii i realizację naszej strategii „mobile-first”. Nieustannie wzmacniamy naszą pozycję, koncentrując się na naszej autorskiej i nowoczesnej technologii. Oferta publiczna to kolejny etap rozwoju Grupy, który umocni naszą pozycję absolutnego lidera rynku w Polsce i przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowejdodaje Mateusz Juroszek.

Przewidywany harmonogram Oferty

TerminCzynność
24 listopada – 2 grudnia 2021 r.Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
25 listopada – 1 grudnia 2021 r.Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do dnia 1 grudnia 2021 r. do godziny 23:59)
około 3 grudnia 2021 r.Publikacja Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych (Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Dodatkowego Przydziału) w Ofercie, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
8 grudnia 2021 r.Przydział Akcji Oferowanych
około 10 grudnia 2021 r.Zakładana data rozpoczęcia notowań Akcji Dopuszczanych na rynku regulowanym GPW

Oferta publiczna Grupy STS

 • Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich swoich akcji do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Oferta obejmie sprzedaż do 46 874 998 istniejących akcji, stanowiących ok. 30% kapitału zakładowego Spółki, należących do rodziny Juroszków za pośrednictwem następujących podmiotów: Juroszek Investments sp. z o.o., MJ Investments sp. z o.o. oraz Betplay Capital sp. z o.o. (zwanymi „Oferującymi”).
 • Obecnie wszystkie akcje Spółki należą do Oferujących.
 • Mateusz Juroszek, kluczowy akcjonariusz i prezes zarządu, zamierza (wraz z rodziną) pozostać dominującym akcjonariuszem Spółki.
 • Oferta obejmuje (i) ofertę publiczną w Polsce („Oferta Publiczna w Polsce”) obejmującą: (a) ofertę dla inwestorów indywidualnych oraz (b) ofertę dla inwestorów instytucjonalnych; (ii) ofertę w Stanach Zjednoczonych Ameryki skierowaną do Kwalifikowanych Nabywców Instytucjonalnych, zgodnie z definicją i w oparciu o Przepis 144A lub inne zwolnienie z wymogów rejestracyjnych Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych; oraz (iii) ofertę skierowaną do niektórych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi i Polską, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Oferta Publiczna w Polsce zostanie przeprowadzona wyłącznie na terenie Polski.
 • Oferujący zamierzają zaoferować około 10% Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym. Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcji Spółki od 25 listopada 2021 r. do 1 grudnia 2021 r. po maksymalnej cenie 26zł za akcję („Cena Maksymalna”).
 • Pojedynczy zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego może obejmować nie mniej niż 10 akcji, ale nie więcej niż 3 629 261 akcji. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów przez Inwestorów Indywidualnych.
 • Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych zostaną ustalone po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.
 • Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych mogą stanowić różne ceny. Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna. Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna.
 • Goldman Sachs Bank Europe SE i UBS Europe SE działają jako Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu, a mBank S.A. („mBank”), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie („PKO BP”) oraz WOOD & Company Financial Services a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jako Współprowadzący Księgę Popytu.
 • mBank i PKO BP pełnią role firm inwestycyjnych pośredniczących w ofercie publicznej akcji.
 • Aby ułatwić Inwestorom Indywidualnym udział w Ofercie utworzono konsorcjum detaliczne. Lista członków konsorcjum detalicznego, w którym przyjmowane będą zapisy na akcje Spółki została opublikowana na stronie internetowej Spółki (www.stsholding.pl).
 • Po zakończeniu Oferty Spółka, Oferujący oraz dwaj członkowie zarządu Spółki zostaną objęci umową typu lock-up – będzie ona obowiązywać przez 360 dni od dnia pierwszego notowania.

Więcej informacji:

STS
Łukasz Borkowski
e-mail: [email protected]
+48 519 871 423

O Grupie STS

Założona w 1997 roku, Grupa jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług Grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych.

Grupa udostępnia usługi online nie tylko za pośrednictwem strony internetowej, ale również jej mobilnej wersji, jak i aplikacjom dedykowanym systemom Android i iOS oraz ogólnopolskiej sieci ok. 400 lokali stacjonarnych. Grupa cały czas rozwija ofertę, udostępniając m.in. kolejne zakłady na żywo oraz umacniając wiodącą pozycję w dziedzinie esportu. Bukmacher stworzył też własny system wypłat – STSpay – pozwalający na szybkie przelewy przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Grupa jest również właścicielem systemu bukmacherskiego Betsys, z którego korzysta.

Za sprawą efektywnego i całodobowego systemu Customer Service, Grupa jest w stanie odpowiadać na rosnące zapotrzebowania klientów. Firma oferuje ponadto możliwość oglądania transmisji wydarzeń sportowych na żywo w internecie, za pośrednictwem STS TV. Usługa jest dostępna także użytkownikom urządzeń mobilnych. Każdego miesiąca firma udostępnia transmisje blisko 5000 wydarzeń sportowych, w tym m.in. piłki nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów. 

Bukmacher aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym podmiotem na rodzimym rynku sponsoringu. Firma jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej, sponsorem strategicznym Lecha Poznań, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok a także oficjalnym bukmacherem Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika Łęczna, Zagłębia Lubin, Polskiej Ligi Siatkówki czy innych klubów i związków sportowych. Grupa angażuje się także we wspieranie esportu.

Spółka posiada nowoczesne punkty przyjmowania zakładów, które znajdują się w każdym większym mieście w Polsce – łącznie na terenie kraju jest ich ponad 400. Grupa zatrudnia przeszło 1500 osób.

Grupa w lutym 2019 roku rozpoczęła działalność na rynkach europejskich. Poza Polską bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Grupa jest pierwszym polskim bukmacherem, który rozpoczął działalność zagraniczną. Ponadto Grupa prowadzi działalność w Czechach (Betsys) oraz na Malcie. Dodatkowo, Grupa przygląda się rynkowi holenderskiemu i rozważa złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na urządzanie gier hazardowych w tym kraju. Grupa pozostaje skoncentrowana na Polsce, ale spodziewa się, że jej międzynarodowa oferta, w tym kasyno online, będzie stanowić w przyszłości rosnącą i ważną część działalności Grupy. Spółka nie wyklucza również zainteresowania nowymi kierunkami ekspansji zagranicznej, jak i komercjalizacji systemu Betsys w celu zaoferowania go innym operatorom zakładów bukmacherskich w Europie Środkowo-Wschodniej na rynkach, na których Grupa nie działa.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, RPA LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁABY NARUSZENIE PRAWA.

Niniejsze ogłoszenie jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 oraz nie stanowi ani nie powinno być interpretowane jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do sprzedaży lub emisji, jak również jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do złożenia zapisu, gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych Spółki lub jej podmiotów zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani jako zachęta lub rekomendacja do podjęcia działań o charakterze inwestycyjnym w jakiejkolwiek jurysdykcji. Po zatwierdzeniu, prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informację o Spółce oraz ofercie jej papierów wartościowych w Polsce. Kopia Prospektu, po jego opublikowaniu, zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki https://www.stsholding.pl/, zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi reklamy zakładów bukmacherskich ani STS S.A. w rozumieniu polskiej ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. STS Holding S.A. jest spółką dominującą grupy, która prowadzi działalność w zakresie zakładów bukmacherskich oraz innych gier hazardowych. STS S.A., będąca spółką zależną STS Holding S.A. to licencjonowany w Polsce bukmacher. 

Nota prawna

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje STS Holding S.A. („Spółka”), a tym samym nie stanowi, ani nie jest częścią, oraz nie należy go interpretować jako ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do objęcia, gwarantowania, kupna lub nabycia w inny sposób, papierów wartościowych Spółki lub którejkolwiek z jej spółek zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani zachętę/rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej w jakiejkolwiek jurysdykcji. Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną. Prospekt („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i o ofercie jej papierów wartościowych w Polsce („Oferta”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po: (i) zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, odpowiedniego organu nadzoru finansowego w Polsce; oraz (ii) publikacji Prospektu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego i polskiego. Dla celów Oferty w Polsce oraz dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego i polskiego. Wszelkie inwestycje związane z Ofertą powinny być realizowane wyłącznie na podstawie informacji, które będą zawarte w zatwierdzonym i opublikowanym Prospekcie oraz we wszelkich zmianach lub suplementach do Prospektu. Opublikowany Prospekt może zawierać informacje, które różnią się od informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym. Informacje finansowe zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są oparte o niezaudytowane sprawozdania finansowe Spółki i w związku z tym mogą ulec zmianie.

Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub którykolwiek z jej podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne z prawem. Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Australii, w Kanadzie oraz w Japonii. Nabywanie papierów wartościowych, których dotyczy niniejszy komunikat prasowy może narazić inwestora na istotne ryzyko utraty całej zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające inwestycję powinny skonsultować się z upoważnioną osobą specjalizującą się w doradztwie w tego rodzaju inwestycjach. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości, są co do zasady rozpoznawalne poprzez użycie słów takich jak, w szczególności: „może”, „będzie”, „powinno”, „planuje”, „oczekuje”, „przewiduje”, „szacuje”, „uważa”, „zamierza”, „projekt”, „zamiar” lub „cel” lub zaprzeczenia takich słów lub użycie innych form takich słów lub porównywalnych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na aktualnych oczekiwaniach oraz obarczone są szeregiem znanych i nieznanych czynników ryzyka, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczna sytuacja finansowa, wyniki działalności lub osiągnięcia Spółki lub sektora, w którym prowadzi działalność, będą istotnie różne od wszelkich przyszłych sytuacji finansowych, wyników działalności lub osiągnięć, które zostały przedstawione lub wskazane w dorozumiany sposób w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, a Spółka nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania ani zmieniania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które zostały zawarte w niniejszym dokumencie, czy to w związku z pojawieniem się nowych informacji, zajściem przyszłych zdarzeń, czy z innych przyczyn. W Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat prasowy jest rozpowszechniany tylko do i będzie przeznaczony jedynie dla „inwestorów kwalifikowanych” w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego (Rozporządzenie (UE) 2017/1129) w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego Wielkiej Brytanii na mocy ustawy o wyjściu z Unii Europejskiej z 2018 r. (European Union (Withdrawal) Act 2018) którzy: (i) posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących inwestycji i są objęci definicją „profesjonalnych inwestorów” w rozumieniu art. 19(5) zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 roku (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005; „Zarządzenie”), lub (ii) którzy są podmiotami o wysokiej wartości netto i innymi osobami, którym tego rodzaju komunikat może być przekazany, objętymi zakresem art. 49(2)(a) do (d) Zarządzenia (wszystkie takie osoby zwane są dalej łącznie „Właściwymi Osobami”). Osoby niebędące Właściwymi Osobami nie mogą działać na podstawie ani polegać na niniejszym komunikacie prasowym. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, której dotyczy niniejszy komunikat są dostępne wyłącznie dla Właściwych Osób i będą realizowane wyłącznie z Właściwymi Osobami. Osoby rozpowszechniające niniejszy komunikat muszą się upewnić, że takie rozpowszechnianie jest zgodne z prawem. Papiery wartościowe będą dostępne wyłącznie dla Właściwych Osób, a wszelkie zaproszenia, oferty lub umowy objęcia, kupno lub nabycie w inny sposób takich papierów wartościowych będą kierowane do lub zawierane wyłącznie z Właściwymi Osobami. W stosunku do państw członkowskich Unii Europejskiej innych niż Wielka Brytania, niniejszy komunikat prasowy kierowany jest wyłącznie do, a papiery wartościowe, o których w nim mowa, będą oferowane jedynie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia (UE) 2017/1129, a takie osoby zwane są dalej „Inwestorami Kwalifikowanymi”) lub w innych okolicznościach podlegającym przepisom art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Prospektowego. Przyjmuje się, że każdy taki Inwestor Kwalifikowany oświadczył i potwierdził, że papiery wartościowe nabyte przez niego w ramach Oferty nie zostały nabyte w imieniu osób innych niż Inwestorzy Kwalifikowani. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, których dotyczy niniejszy komunikat prasowy nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami (and. United States Securities Act of 1933, as amended; „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że zostaną zarejestrowane lub będą oferowane lub sprzedawane w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych. Niniejszy komunikat nie jest skierowany do osób znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym na terytoriach i posiadłościach Stanów Zjednoczonych Ameryki, w jakimkolwiek stanie Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz w Dystrykcie Kolumbii) innych niż „kwalifikowani nabywcy instytucjonalni” (ang. qualified institutional buyers), zgodnie z definicją tego terminu w Przepisie 144A (ang. Rule 144A) na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub na podstawie innego wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych.