Raport roczny 2022

icon prospect

Raport roczny STS Holding S.A. (RR)

Więcej

Dokumenty do pobrania

icon prospect

Skonsolidowany raport roczny GK STS Holding S.A. (SRR)

Więcej

Dokumenty do pobrania

icon prospect

Prezentacja

Więcej

Dokumenty do pobrania

icon prospect

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK STS Holding S.A.

Więcej
icon prospect

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK STS Holding S.A.

Więcej
icon prospect

Excel z wybranymi danymi finansowymi

Więcej