Raport roczny 2021 (PDF to tylko wizualizacja pełnego raportu w formacie xhtml)

Skonsolidowany raport roczny Grupy STS

Więcej

Dokumenty do pobrania

Raport roczny STS Holding (jednostkowy)

Więcej

Dokumenty do pobrania

Prezentacja

Więcej

Dokumenty do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding S.A.

Więcej

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe STS Holding S.A.

Więcej

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe STS Holding S.A.

Więcej

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej STS Holding Spółka Akcyjna

Więcej