Raport roczny 2021 (PDF to tylko wizualizacja pełnego raportu w formacie xhtml)

icon prospect

Skonsolidowany raport roczny Grupy STS

Więcej

Dokumenty do pobrania

icon prospect

Raport roczny STS Holding (jednostkowy)

Więcej

Dokumenty do pobrania

icon prospect

Prezentacja

Więcej

Dokumenty do pobrania

icon prospect

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding S.A.

Więcej
icon prospect

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe STS Holding S.A.

Więcej
icon prospect

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe STS Holding S.A.

Więcej
icon prospect

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej STS Holding Spółka Akcyjna

Więcej