Raport roczny 2021 (PDF to tylko wizualizacja pełnego raportu w formacie xhtml)

Skonsolidowany raport roczny Grupy STS

Więcej

Dokumenty do pobrania

Raport roczny STS Holding (jednostkowy)

Więcej

Dokumenty do pobrania

Prezentacja

Więcej

Dokumenty do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding S.A.

Więcej

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe STS Holding S.A.

Więcej

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe STS Holding S.A.

Więcej