Wiedza

Słownik

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, system depozytowy prowadzony przez tę spółkę.

KE

Komisja Europejska.

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego.

KSH lub Kodeks Spółek Handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Kwalifikowani Nabywcy Instytucjonalni (lub QIB)

Kwalifikowani nabywcy instytucjonalni (z ang. qualified institutional buyers) w rozumieniu Przepisu 144A wydanego na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub innych wyłączeń z obowiązku rejestracyjnego na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

This site is registered on wpml.org as a development site.