Wiedza

Słownik

Akcje Oferowane

nie więcej niż 46.874.998 istniejących akcji zwykłych, z których każda daje prawo do jednego głosu, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, oferowanych w ramach Oferty.

Akcje, Akcje Dopuszczane

156.249.998 istniejących akcji Spółki, w tym Akcje Oferowane.

CAGR

skumulowany roczny wskaźnik wzrostu.

Cena Maksymalna

Cena, po której będą nabywać Akcje Oferowane Inwestorzy Indywidualni, która wynosi [ ] PLN za jedną Akcję Oferowaną.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych biopaliw

Ostateczna cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych

Ostateczna cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Dobre Praktyki GPW

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r. podjętej zgodnie z §29 ust. 1 Regulaminu Giełdy), stanowiące zbiór zasad i rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego obowiązujących na GPW.

1 2 3 10
This site is registered on wpml.org as a development site.