Ład korporacyjny

Biegły rewident

Rewident

Zarząd STS Holding S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza STS Holding S.A., zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta dla STS Holding S.A. na potrzeby badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022, badania jednostkowego sprawozdania za I półrocze 2022 roku oraz przeglądu skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2022 r. jak również oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2021 i 2022.

W dniu 13 stycznia 2022r. STS Holding S.A. podpisała umowę z Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. na badanie przedmiotowych sprawozdań finansowych.

This site is registered on wpml.org as a development site.