Wiedza

Słownik

EBI

Europejski Bank Inwestycyjny.

ECB

Europejski Bank Centralny.

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy.

EŚW

Europa Środkowa i Wschodnia, z wyłączeniem Rosji obejmująca Bułgarię, Chorwację, Republikę Czeską, Estonię, Węgry, Łotwę, Litwę, Polskę, Rumunię, Republikę Słowacką, Słowenię.

Euro lub EUR

Euro, wspólna waluta państw członkowskich uczestniczących w trzecim etapie Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami.

Eurostrefa

Unia walutowa następujących państw członkowskich, które przyjęły euro jako jedyny środek płatniczy: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Hiszpania.

This site is registered on wpml.org as a development site.