Wiedza

Słownik

CAGR

skumulowany roczny wskaźnik wzrostu.

Cena Maksymalna

Cena, po której będą nabywać Akcje Oferowane Inwestorzy Indywidualni, która wynosi [ ] PLN za jedną Akcję Oferowaną.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych biopaliw

Ostateczna cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych

Ostateczna cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.

This site is registered on wpml.org as a development site.