Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10.10.2023 r. otrzymał zawiadomienie z dnia 10.10.2023 r. o transakcjach dotyczących instrumentów finansowych Spółki od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Entain Holdings (CEE) Ltd. jako podmiotu blisko związanego z Panem Mateuszem Juroszkiem, Prezesem Zarządu Spółki, który również jest członkiem rady dyrektorów Entain Holdings (CEE) Ltd.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 1 MAR – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane

Zawiadomienie