Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 sierpnia otrzymał zawiadomienia z dnia 28 sierpnia 2023 r. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, wystosowane w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez Entain Holdings (CEE) Limited, Bwin Holdings (Malta) Limited oraz Entain PLC.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść otrzymanych zawiadomień.

Podstawa prawna:

Art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych