Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia otrzymał zawiadomienie z dnia 24 sierpnia 2023 r. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, wystosowane w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez MJ Foundation Fundacja Rodzinna, Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna, Pana Mateusza Juroszka oraz Pana Zbigniewa Juroszka.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zawiadomienie