Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. otrzymał zawiadomienia z dnia 31 maja 2023 r. o transakcjach dotyczących instrumentów finansowych Spółki od osób pełniących obowiązki zarządcze, tj. (i) Betplay Capital sp. z o.o. jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Panem Mateuszem Juroszkiem, (ii) Juroszek Holding sp. z o.o. jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Panem Zbigniewem Juroszkiem, (iii) MJ Investments sp. z o.o. jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Panem Mateuszem Juroszkiem, (iv) MJ Foundation Fundacja Rodzinna w organizacji jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Panem Mateuszem Juroszkiem, (v) Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna w organizacji jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Panem Zbigniewem Juroszkiem.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść otrzymanych zawiadomień.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 1 MAR – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane