Grupa STS („Grupa”) – grupa kapitałowa, na czele której stoi STS Holding S.A. („STS Holding”, „Spółka”), największy bukmacher w Polsce[1] działający w oparciu o autorską technologię – ogłasza, że Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych została ustalona na poziomie 23zł za jedną akcję. Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych wynosi 46 874 998 (w tym 42 613 636 Akcji Sprzedawanych oraz 4 261 362 Akcji Dodatkowego Przydziału), czyli 30% kapitału zakładowego STS Holding S.A. Oznacza to, że wielkość Oferty wynosi ok. 1,1 mld zł.

Grupa jest największym pod względem obrotów bukmacherem w Polsce[2], który działa również na skalę międzynarodową dzięki licencjom w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Produkty oferowane przez Grupę obejmują zakłady sportowe, zakłady na sporty wirtualne, kasyno internetowe (poza Polską), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych.

STS to silna marka, którą razem z całym zespołem budujemy już trzecią dekadę. Jesteśmy niekwestionowanym liderem rodzimej branży bukmacherskiej, która odnotowuje bardzo silny wzrost organiczny. Wierzymy, że dzięki posiadanym przewagom konkurencyjnym Grupa będzie nadal rozwijać się szybciej niż rynek, dzięki czemu będzie docierać do coraz większej liczby nowych klientów. Zbliżający się debiut akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to ważny etap naszego rozwoju. Z niecierpliwością czekamy na przyjęcie do akcjonariatu zróżnicowanej grupy inwestorów z Polski, Europy i świata, pozyskanych w trakcie IPO. Razem będziemy uczestniczyć w dalszym rozwoju firmy opartym na realizowanej strategii mówi Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding.

Podsumowanie oferty publicznej

  • Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych została ustalona na poziomie 23zł za jedną akcję
  • Całkowita wielkość Oferty to ok. 1,1 mld zł, natomiast kapitalizacja spółki wynikająca z Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych to ok. 3,6 mld zł.
  • Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych wynosi 46 874 998 (w tym 42 613 636 Akcji Sprzedawanych oraz 4 261 362 Akcji Dodatkowego Przydziału), czyli 30% kapitału zakładowego STS Holding S.A.
  • Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym została ustalona na 1 890 000 (ok. 4% Akcji Oferowanych), natomiast 44 984 998 Akcji Oferowanych zostanie zaoferowanych Inwestorom Instytucjonalnym (ok. 96% Akcji Oferowanych).
  • Mateusz Juroszek, kluczowy akcjonariusz i prezes zarządu (wraz z rodziną), pozostaje dominującym akcjonariuszem Spółki, kontrolując 70% akcji, co odpowiada takiemu samemu procentowi ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
  • Przydział akcji oferowanych nastąpi 8 grudnia 2021 r.
  • Zakładany pierwszy dzień notowania akcji STS Holding S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych to 10 grudnia 2021 r.
  • Spółka, Oferujący oraz dwaj członkowie zarządu Spółki zostaną objęci umową typu lock-up – będzie ona obowiązywać przez 360 dni od dnia pierwszego notowania.
  • Goldman Sachs Bank Europe SE i UBS Europe SE działają jako Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu, a mBank S.A. („mBank”), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie („PKO BP”) oraz WOOD & Company Financial Services a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jako Współprowadzący Księgę Popytu.
  • mBank i PKO BP pełnią role firm inwestycyjnych pośredniczących w ofercie publicznej akcji.

Więcej informacji:

STS

Łukasz Borkowski

e-mail: [email protected]

+48 519 871 423

***

O Grupie STS

Założona w 1997 roku, Grupa jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług Grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych.

Grupa udostępnia usługi online nie tylko za pośrednictwem strony internetowej, ale również jej mobilnej wersji, jak i aplikacjom dedykowanym systemom Android i iOS oraz ogólnopolskiej sieci ok. 400 lokali stacjonarnych. Grupa cały czas rozwija ofertę, udostępniając m.in. kolejne zakłady na żywo oraz umacniając wiodącą pozycję w dziedzinie esportu. Bukmacher stworzył też własny system wypłat – STSpay – pozwalający na szybkie przelewy przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Grupa jest również właścicielem systemu bukmacherskiego Betsys, z którego korzysta.

Za sprawą efektywnego i całodobowego systemu Customer Service, Grupa jest w stanie odpowiadać na rosnące zapotrzebowania klientów. Firma oferuje ponadto możliwość oglądania transmisji wydarzeń sportowych na żywo w internecie, za pośrednictwem STS TV. Usługa jest dostępna także użytkownikom urządzeń mobilnych. Każdego miesiąca firma udostępnia transmisje blisko 5000 wydarzeń sportowych, w tym m.in. piłki nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów.

Bukmacher aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym podmiotem na rodzimym rynku sponsoringu. Firma jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej, sponsorem strategicznym Lecha Poznań, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok a także oficjalnym bukmacherem Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika Łęczna, Zagłębia Lubin, Polskiej Ligi Siatkówki czy innych klubów i związków sportowych. Grupa angażuje się także we wspieranie esportu.

Spółka posiada nowoczesne punkty przyjmowania zakładów, które znajdują się w każdym większym mieście w Polsce – łącznie na terenie kraju jest ich ponad 400. Grupa zatrudnia przeszło 1500 osób.

Grupa w lutym 2019 roku rozpoczęła działalność na rynkach europejskich. Poza Polską bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Grupa jest pierwszym polskim bukmacherem, który rozpoczął działalność zagraniczną. Ponadto Grupa prowadzi działalność w Czechach (Betsys) oraz na Malcie. Dodatkowo, Grupa przygląda się rynkowi holenderskiemu i rozważa złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na urządzanie gier hazardowych w tym kraju. Grupa pozostaje skoncentrowana na Polsce, ale spodziewa się, że jej międzynarodowa oferta, w tym kasyno online, będzie stanowić w przyszłości rosnącą i ważną część działalności Grupy. Spółka nie wyklucza również zainteresowania nowymi kierunkami ekspansji zagranicznej, jak i komercjalizacji systemu Betsys w celu zaoferowania go innym operatorom zakładów bukmacherskich w Europie Środkowo-Wschodniej na rynkach, na których Grupa nie działa.


[1] Grupa działa na podstawie zezwoleń Ministra Finansów

[2] na podstawie szacunków opartych na danych Ministerstwa Finansów

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, RPA LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁABY NARUSZENIE PRAWA.

Niniejsze ogłoszenie jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 oraz nie stanowi ani nie powinno być interpretowane jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do sprzedaży lub emisji, jak również jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do złożenia zapisu, gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych Spółki lub jej podmiotów zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani jako zachęta lub rekomendacja do podjęcia działań o charakterze inwestycyjnym w jakiejkolwiek jurysdykcji. Po zatwierdzeniu, prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informację o Spółce oraz ofercie jej papierów wartościowych w Polsce. Kopia Prospektu, po jego opublikowaniu, zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki https://www.stsholding.pl/, zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych.

Nota prawna

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje STS Holding S.A. („Spółka”), a tym samym nie stanowi, ani nie jest częścią, oraz nie należy go interpretować jako ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do objęcia, gwarantowania, kupna lub nabycia w inny sposób, papierów wartościowych Spółki lub którejkolwiek z jej spółek zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani zachętę/rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej w jakiejkolwiek jurysdykcji. Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną. Prospekt („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i o ofercie jej papierów wartościowych w Polsce („Oferta”). Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) i opublikowany Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.stsholding.pl).

Zatwierdzając Prospekt KNF nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem papierów wartościowych Spółki.

Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie zapoznali się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami, komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz innymi informacjami przekazywanymi zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy materiał nie stanowi reklamy lub rekomendacji lub innych informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi reklamy zakładów bukmacherskich ani STS S.A. w rozumieniu polskiej ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. STS Holding S.A. jest spółką dominującą grupy, która prowadzi działalność w zakresie zakładów bukmacherskich oraz innych gier hazardowych. STS S.A., będąca spółką zależną STS Holding S.A. to licencjonowany w Polsce bukmacher.

Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub którykolwiek z jej podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne z prawem.

Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Australii, w Kanadzie oraz w Japonii. Nabywanie papierów wartościowych, których dotyczy niniejszy komunikat prasowy może narazić inwestora na istotne ryzyko utraty całej zainwestowanej kwoty.

Osoby rozważające inwestycję powinny skonsultować się z upoważnioną osobą specjalizującą się w doradztwie w tego rodzaju inwestycjach. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

W Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat prasowy jest rozpowszechniany tylko do i będzie przeznaczony jedynie dla „inwestorów kwalifikowanych” w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego (Rozporządzenie (UE) 2017/1129) w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego Wielkiej Brytanii na mocy ustawy o wyjściu z Unii Europejskiej z 2018 r. (European Union (Withdrawal) Act 2018), którzy: (i) posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących inwestycji i są objęci definicją „profesjonalnych inwestorów” w rozumieniu art. 19(5) zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 roku (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005; „Zarządzenie”), lub (ii) którzy są podmiotami o wysokiej wartości netto i innymi osobami, którym tego rodzaju komunikat może być przekazany, objętymi zakresem art. 49(2)(a) do (d) Zarządzenia (wszystkie takie osoby zwane są dalej łącznie „Właściwymi Osobami”). Osoby niebędące Właściwymi Osobami nie mogą działać na podstawie ani polegać na niniejszym komunikacie prasowym. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, której dotyczy niniejszy komunikat są dostępne wyłącznie dla Właściwych Osób i będą realizowane wyłącznie z Właściwymi Osobami. Osoby rozpowszechniające niniejszy komunikat muszą się upewnić, że takie rozpowszechnianie jest zgodne z prawem. Papiery wartościowe będą dostępne wyłącznie dla Właściwych Osób, a wszelkie zaproszenia, oferty lub umowy objęcia, kupno lub nabycie w inny sposób takich papierów wartościowych będą kierowane do lub zawierane wyłącznie z Właściwymi Osobami.

W stosunku do państw członkowskich Unii Europejskiej innych niż Wielka Brytania, niniejszy komunikat prasowy kierowany jest wyłącznie do, a papiery wartościowe, o których w nim mowa, będą oferowane jedynie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia (UE) 2017/1129, a takie osoby zwane są dalej „Inwestorami Kwalifikowanymi”) lub w innych okolicznościach podlegającym przepisom art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Prospektowego. Przyjmuje się, że każdy taki Inwestor Kwalifikowany oświadczył i potwierdził, że papiery wartościowe nabyte przez niego w ramach Oferty nie zostały nabyte w imieniu osób innych niż Inwestorzy Kwalifikowani.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, których dotyczy niniejszy komunikat prasowy nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami (and. United States Securities Act of 1933, as amended; „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że zostaną zarejestrowane lub będą oferowane lub sprzedawane w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych. Niniejszy komunikat nie jest skierowany do osób znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym na terytoriach i posiadłościach Stanów Zjednoczonych Ameryki, w jakimkolwiek stanie Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz w Dystrykcie Kolumbii) innych niż „kwalifikowani nabywcy instytucjonalni” (ang. qualified institutional buyers), zgodnie z definicją tego terminu w Przepisie 144A (ang. Rule 144A) na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub na podstawie innego wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych.

UBS Europe SE, Goldman Sachs Bank Europe SE, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie oraz WOOD & Company Financial Services a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (łącznie, „Menadżerowie”) działają wyłącznie na rzecz Spółki oraz jej akcjonariuszy sprzedających w związku z ofertą, o której mowa w niniejszym dokumencie. Nie będą one traktować jakiejkolwiek innej osoby jako swojego klienta w odniesieniu do takiej oferty i nie ponoszą odpowiedzialności wobec nikogo z wyjątkiem Spółki oraz jej akcjonariuszy sprzedających za ochronę ich interesów jako klientów, jak również w zakresie doradztwa w związku z ofertą, o której mowa w niniejszym dokumencie, bądź inną sprawą, transakcją bądź ustaleniem, o których mowa w niniejszym dokumencie. Żaden z Menadżerów ani ich odpowiednich dyrektorów, oficerów, pracowników, doradców lub agentów nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie składa jakiegokolwiek oświadczenia lub zapewnienia, bezpośrednio bądź w sposób dorozumiany, odnośnie do prawdy, rzetelności oraz kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie (jak również odnośnie do pominięcia jakichkolwiek informacji w treści niniejszego dokumentu) bądź jakichkolwiek innych informacji dotyczących Spółki, akcjonariuszy sprzedających, ich podmiotów zależnych bądź powiązanych, zarówno w formie pisemnej, ustnej, wizualnej bądź elektronicznej, bez względu na sposób ich transmisji bądź udostępnienia, w odniesieniu do jakichkolwiek strat w jakikolwiek sposób wynikających z wykorzystania niniejszego dokumentu bądź jego treści bądź w jakikolwiek inny sposób w związku z niniejszym dokumentem.

Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości, są co do zasady rozpoznawalne poprzez użycie słów takich jak, w szczególności: „może”, „będzie”, „powinno”, „planuje”, „oczekuje”, „przewiduje”, „szacuje”, „uważa”, „zamierza”, „projekt”, „zamiar” lub „cel” lub zaprzeczenia takich słów lub użycie innych form takich słów lub porównywalnych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na aktualnych oczekiwaniach oraz obarczone są szeregiem znanych i nieznanych czynników ryzyka, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczna sytuacja finansowa, wyniki działalności lub osiągnięcia Spółki lub sektora, w którym prowadzi działalność, będą istotnie różne od wszelkich przyszłych sytuacji finansowych, wyników działalności lub osiągnięć, które zostały przedstawione lub wskazane w dorozumiany sposób w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, a Spółka nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania ani zmieniania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które zostały zawarte w niniejszym dokumencie, czy to w związku z pojawieniem się nowych informacji, zajściem przyszłych zdarzeń, czy z innych przyczyn.