Wiedza

Słownik

Walne Zgromadzenie

Zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta uprawnionych do głosowania, wraz z zastawnikami i użytkownikami, którym przysługują prawa głosu wynikające z akcji, lub organ Emitenta składający się z osób uprawnionych do głosowania z akcji (w stosownych przypadkach).

Współprowadzący Księgę Popytu

Menedżerowie Oferty

This site is registered on wpml.org as a development site.