Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2023 roku otrzymał zawiadomienie z dnia 31 maja 2023 r. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, wystosowane w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez Betplay Capital sp. z o.o., Juroszek Holding sp. z o.o., MJ Investments sp. z o.o., MJ Foundation Fundacja Rodzinna w organizacji, Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna w organizacji, Pana Mateusza Juroszka oraz Pana Zbigniewa Juroszka.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Transakcje opisane w zawiadomieniu były związane z wniesieniem posiadanych akcji w Spółce do fundacji rodzinnych utworzonych przez Pana Mateusza Juroszka oraz Pana Zbigniewa Juroszka w związku z wejściem w życie w dniu 22 maja 2023 r. ustawy o fundacji rodzinnych. Beneficjenci rzeczywiści oraz liczba akcji posiadanych pośrednio zarówno przez Mateusza Juroszka, jak i Zbigniewa Juroszka jako stron działających w porozumieniu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej nie uległy zmianie w wyniku transakcji.

Podstawa prawna:

Art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych