Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze zawiadomienie o transakcjach dotyczących instrumentów finansowych Spółki. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 19. ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w związku z realizacją Programu Motywacyjnego.

Zawiadomienie Zdzisław Kostrubała

icon prospect

Zawiadomienie Zdzisław Kostrubała

Więcej

Dokumenty do pobrania