Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2023 r. otrzymał zawiadomienia z dnia 25 sierpnia 2023 r. o transakcjach dotyczących instrumentów finansowych Spółki od osób pełniących obowiązki zarządcze, tj. (i) MJ Foundation Fundacja Rodzinna jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Panem Mateuszem Juroszkiem, (ii) Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Panem Zbigniewem Juroszkiem, (iii) Fundacja Marcina Walczysko Fundacja Rodzinna jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Panem Marcinem Walczysko, (iv) Fundacja Zdzisława Kostrubały Fundacja Rodzinna jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Panem Zdzisławem Kostrubałą,

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść otrzymanych zawiadomień.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 1 MAR – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane

Zawiadomienia