W związku z uzyskaniem przez Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) 12 lipca 2023 roku informacji o wybranych danych operacyjnych wygenerowanych przez STS S.A. w II kwartale 2023 roku, Spółka podaje je do publicznej wiadomości:

Wartość zawartych zakładów: 1,103 mld zł

NGR (Net Gaming Revenue): 170 mln zł

GGR (Gross Gaming Revenue): 298 mln zł

Aktywni użytkownicy (w tys.): 301

Nowe rejestracje (w tys.): 52

Klienci pierwszy raz deponujący (w tys.): 35

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR.