17-11-2022

Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) informuje, że STS S.A. zawarła w dniu 16.11.2022 r. pakiet umów przedłużających współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej („PZPN”). Na mocy tych umów STS S.A. uzyskała prawo do wykorzystywania wyników meczów piłkarskich m.in. Ekstraklasy, I i II ligi oraz Pucharu Polski, a także inne świadczenia marketingowe.

W zamian STS S.A. jest zobowiązana do płacenia PZPN kwoty, bazującej na ustalonym przez obie strony współczynniku. Opłata będzie każdorazowo rozliczana po zakończeniu kwartalnego okresu sprawozdawczego.

Nowe warunki współpracy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i będą kompleksowo regulować zasady współpracy STS S.A. z PZPN.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR.