Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) informuje, że STS S.A. reorganizuje działania operacyjne. Ich wynikiem jest skupienie aktywności STS S.A. w Polsce w oparciu o dotychczasowe portfolio usług. Tym samym STS S.A. limituje działalność operacyjną prowadzoną przez spółki zależne w ramach posiadanych licencji w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, od dnia 16 stycznia 2023 roku zamykając możliwość rejestracji kont.

Celem reorganizacji jest możliwie pełne wykorzystanie potencjału rynku polskiego, który pozostaje najistotniejszym obszarem działalności Grupy STS. Wyniki operacyjne osiągnięte przez STS S.A. w 2022 roku wskazują na niezwykle wysoką atrakcyjność polskiego rynku. Spółka zamierza skoncentrować działania, by móc zagospodarować potencjał rozwoju w Polsce.

Wprowadzane zmiany korzystnie wpływają na efektywność działalności prowadzonej przez Grupę STS oraz pozytywnie przekładają się na osiągane przez nią wyniki operacyjne oraz finansowe. Grupa STS szacuje, że skorygowana EBITDA za 2022 rok wyniesie między 265 a 275 mln zł. Dzięki reorganizacji działań operacyjnych w kolejnych okresach sprawozdawczych efektywność biznesowa Grupy STS powinna się zwiększać.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR.