Zarząd STS Holding S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 grudnia 2021 r. Emitent przystąpił do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) oraz rozpoczyna przekazywanie informacji za pomocą systemu ESPI.

Podstawa prawna: §11 ust. 1 Regulaminu korzystania z ESPI.