Raport Bieżący nr 2/2023

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. STS Holding Spółka Akcyjna przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 20 zasad:

1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.5., 2.1., 2.2., 2.7., 2.11.5., 2.11.6., 3.1., 3.3., 3.4., 3.6., 3.7., 3.10., 4.1., 4.3., 6.2., 6.3.

GPW_dobre_praktyki_STSHOLDING

icon prospect

GPW_dobre_praktyki_STSHOLDING

Więcej