Wiedza

Słownik

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza STS Holding S.A.

Regulamin GPW

Regulamin GPW z dnia 4 stycznia 2006 r., ze zmianami.

Regulamin KDPW

Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 26 września 2017 r., ze zmianami.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie MAR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Rozporządzenie o Rynku, Rozporządzenie o Rynku i Emitentach

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 803)

Rozporządzenie UE w sprawie Koncentracji

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (SZ.U. UE L 024,29/01/2004 str. 0001-0022).

This site is registered on wpml.org as a development site.